Ik ben remedial teacher en kindercoach

Ik help kinderen die problemen ervaren met het leren, bijsturing kunnen gebruiken bij hun werkhouding of hun gedrag.

Dit doe ik door individuele begeleiding te geven waarbij oog is voor het remediëren van het didactische stukje. Ondersteunen van de emotionele kant hoort ook bij mijn werk. Nadruk ligt dan meer op het geloof vinden in jezelf. Ik heb veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen.